V Domě Štěpánka Netolického v Třeboni spolupracujeme hlavně v letních měsících se studenty, brigádníky. Jde především o komunikativní práci v recepci a práci kustoda výstav. Obě tyto pozice umožňují našim spolupracovníkům setkávání s návštěvníky a zprostředkování zajímavých informací o historii rybníkářství na Třeboňsku a aktuálních výstavách a jejich autorech. V jazykových znalostech mají naši spolupracovníci jedinečnou příležitost zdokonalit své dovednosti.

V roce 2018 budeme vypisovat včas požadavky na letní brigády u nás. Sledujte pravidelně náš webový portál v sekci KARIÉRA.

Těšíme se na spolupráci.