V Domě Štěpánka Netolického v Třeboni hledáme na letní sezónu 2023 a to  hlavně v letních měsících se studenty, brigádníky. Jde především o komunikativní práci v recepci a práci kustoda výstav. Obě tyto pozice umožňují našim spolupracovníkům setkávání s návštěvníky a zprostředkování zajímavých informací o historii rybníkářství na Třeboňsku a aktuálních výstavách a jejich autorech. V jazykových znalostech mají naši spolupracovníci jedinečnou příležitost zdokonalit své dovednosti.

V případě zájmu nás kontaktujete.

Kontakt: Jana Vítková, e-mail: jana.vitkova@mesto-trebon.cz, tel.: 725 117 840

 

Těšíme se na spolupráci.