Dům Štěpánka Netolického
Masarykovo náměstí 89/I
379 01 Třeboň
Tel: 380 130 004
e-mail: dum.stepanka.netolickeho@mesto-trebon.cz
Kontaktní osoba: Bc. Marcela Kotrčová
Mobil: 725 117 840