16.09.2023 - 17.12.2023

Výstava Václav Chochola 100 a jeho přítel Zdenek Seydl (výtvarník a rodák Třeboně) je jedním z cyklů výstav věnovaných výročí 100 let od narození výjimečného českého fotografa, uznávaného klasika výtvarné a portrétní fotografie.

Je znám jako fotograf portrétu slavných osobností. Jednou z výrazných a často publikovaných fotografií je například surrealistický malíř Salvator Dalí. Význačná a velmi cenná je jeho dokumentární tvorba zachycující život obyčejných lidí, tradičních slavností či osudových momentů.

Výstava je unikátním projektem tohoto roku a je součástí několika výstav, které představí autora na mnoha zajímavých místech a galeriích nejen v Praze, ale i např. na zámku v Kladně nebo i právě v Třeboni.

Pro město Třeboň je tato výstava výjimečná. Představí a propojí Chocholovu městskou periferní krajinu s tvorbou výtvarníka a přítele Zdenka Seydla, třeboňského rodáka.

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 1. října 2023 od 15 hodin za přítomnosti dcery Blanky Chocholové a vnuka Marka Chocholy. Čas zahájení bude upřesněn.

Více k výstavám Václav Chochola 100 najdete aktuálně vždy i na https://archivchochola.wixsite.com/archiv/aktualne-actual.