04.07.2023 - 24.09.2023
10.00-17.00

 … a do plavek
Město Třeboň si u příležitosti výročí 140 let od založení třeboňských lázní uvědomuje význam a přínos tohoto historického momentu. Spojení lázní s vodou je nezpochybnitelné, a proto vedení města nabídlo umělci Pavlu F. Zaiglovi možnost a prostory Domu Štěpánka Netolického k uspořádání výstavy s touto tématikou. Výstava s názvem … a do plavek se uskuteční v období od 3. července do 23. září 2023. Nabídku přijalo 12 umělkyň a umělců, kteří poskytli svá díla.
Zde je vyjádření kurátora výstavy Pavla F. Zaigly:
„Umělecká koncepce tohoto tématu je velmi různorodá, a tak budete jistě překvapení v pojetí námi vybraných uměleckých děl, které se zabývají tímto tak řekněme „všedním až banálním tématem“, kterýžto pojem voda v našem životě a chápání představuje a znamená. Přeji vám příjemný pocit poznání, uznání a nahlédnutí do duše a kumštu našich umělců.“

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 3. července od 17 hodin.
Děkujeme vám předem za návštěvu!

Pavel F. Zaigla a Jaroslav Němeček – kurátoři výstavy

Podívejte se už nyní, na které umělce se můžete při své návštěvě výstavy … A DO PLAVEK v Domě Štěpánka Netolického těšit:

Dalibor DAVID 

Anna KRNINSKÁ

Tereza BUŠKOVÁ KRNINSKÁ

Roman PEČENKA

Natálie PERKOF

Lyuben PETROF 

Zdeněk RUFFER 

Irena FRIESS STANEVA 

Tereza STRNAD 

Pavel ŠMÍD

Pavel F. ZAIGLA – kurátor výstavy