Příběh Zlaté stoky – 500 let jedinečného díla Štěpánka Netolického

Cílem našeho lektorského programu je seznámit děti zajímavou formou s tímto vodním dílem, vyprávět příběh Zlaté stoky a ukázat tak její neopomenutelný přínos nejen pro třeboňskou rybniční krajinu, ale také pro každodenní život lidí, kteří žili a žijí v blízkosti jejího toku.

Na první polovinu září jsme sestavili následující programy, které navazují na aktuální výstavu:

PROGRAMY PRO I. STUPEŇ

Povídání o Zlaté stoce

Zlatá stoka není jen vodní dílo. Je to příběh. Příběh velkého stavitele a rybníkáře, otce Zlaté stoky Štěpánka Netolického, ale také příběh lidí, kteří ji stavěli a žili v jejím okolí. Co všechno jim přinášela? Jak jim sloužila? A co si za to vzala na oplátku? O tom všem si společně budeme povídat během naší prohlídky. Pro děti jsou připravené tematické úkoly, hry a vědomostní kvízy.

Program je určen pro žáky 1.–2. tříd.
Program potrvá cca 60 až 90 minut. Cena: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Po stopách Zlaté stoky I

Společně si prohlédneme výstavu a zaměříme se na historii a funkci Zlaté stoky. Budeme si povídat o tom, jaký úkol měla po staletí v třeboňské rybniční krajině, jak ji využívali místní lidé, jak ovlivnila život ve městě, ale třeba i o tom, k čemu její vodu používal pivovar, městské lázně nebo například parní pila. Děti od nás dostanou pracovní listy, které budeme během prohlídky společně vyplňovat.

Program je vhodný pro žáky 3.–5. tříd.
Program potrvá cca 60 až 90 minut. Cena: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

 

PROGRAMY PRO II. STUPEŇ A STUDENTY NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ GYMNÁZIA
Po stopách Zlaté stoky II
Pro žáky 6.–9. tříd a studenty nižších ročníků víceletého gymnázia jsme připravili komentované prohlídky, v rámci kterých se zaměříme na historii Zlaté stoky. Podíváme se podrobněji na to, jak fungovala v rámci třeboňské rybniční krajiny, a budeme si povídat i o jejím dalším využití.

Program potrvá cca 60 až 90 minut. Cena: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Pokud byste o některou z výše uvedených akcí měli zájem, ozvěte se mi prosím buďto mailem na adresu lucie.kukackova@mesto-trebon.cz nebo telefonicky na čísle 702 168 620.
Programy je možné rezervovat již nyní, probíhat budou od 3. do 18. září 2018 (vyjma 5. a 12. září).

Foto: ZŠ Třeboň Na Sadech