Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji správci webu společnosti Provozovatel: DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO, Masarykovo náměstí 89/I, 379 01 Třeboň (správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zasílání elektronické pošty s obchodním sdělením, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskystuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na emailovou adresu dum.stepanka.netolickeho@mesto-trebon.cz.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.