04.10.2020 - 28.08.2021

Výstava Vitorazsko mezi romantickým zájmem a politickým tématem – 100 let od změny státních hranic je aktuálně prodloužena do soboty 28. srpna 2021.

 

 

 

Výstava, kterou připravil Státní oblastní archiv v Třeboni, představí vývoj zájmu o Vitorazsko a průběh jeho připojení v roce 1920. Před 100 lety bylo k Československu připojeno 13 obcí z dolnorakouského Waldviertelu. Pro tuto oblast se v našem prostředí zažil název Vitorazsko, který odkazuje na jedno z center oblasti, rakouskou Weitru, česky nazývanou Vitoraz. Výstava připomene romantický zájem českých dějepisců a etnografů o příhraniční rakouské obce s česky mluvícími obyvateli a slovansky znějícími názvy sídel. Zcela stranou nezůstane odraz vitorazské reality v očích umělců. Stěžejní část výstavy však bude věnována okolnostem a průběhu připojení oblasti k Československu, tedy akci spojenou spíše s politickými ambicemi nové republiky. Tematizována bude role vlasteneckých spolků v připojení Vitorazska, národnostní agitace v pohraničí před rokem 1920 a snaha o začlenění obyvatelstva do struktur nového státu. Doklady o reakcích na převratné události z obou stran hranice plasticky zprostředkují atmosféru doby. Každodenní realitu života na tomto pomezí Čech a Rakouska přiblíží předměty, které našim předkům zajišťovaly obživu.

Zajímavosti Vitorazsko

Protože nás nemůžete v tuto chvíli navštívit, rádi bychom Vám online cestou zprostředkovali zajímavosti týkající se Vitorazska.

V minulém roce v zářijovém čísle Třeboňského světa (09/2020) vyšel rozhovor s kurátorem Michalem Morawetzem_ Rozhovor Michal Morawetz

Také v listopadovém čísle Třeboňského světa (11/2020) vyšel zajímavý článek s názvem Třeboň a připojení Vitorazska k Československu_Třeboň a připojení

Článek s názvem Vitorazsko v Třeboňském okrese vyšel v lednovém čísle Třeboňského světa (01/2021)_Vitorazsko v okrese

Zajímavá je i příroda oblasti Vitorazska, více se o tomto tématu dozvíte v únorovém čísle Třeboňského světa (02/2021)_Příroda Vitorazska

Zatím poslední článek, který se týká problematiky určení národnosti při sčítání lidu na Vitorazsku, vyšel v březnovém čísle Třeboňského světa (03/2021) Potíže s určením národnosti při sčítání lidu