10.11.2017 - 04.02.2018
17:00

Hadí muž a tanečnice / Bosé nohy a jiné zajímavosti

Podoby manéžové, varietní a potulné zábavy ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

11. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Vernisáž: 10. 11. 2017 od 17:00 hodin

Komedianti a loutková divadla, kolotoče, střelnice a další zábavné atrakce jako varieté, kabarety a cirkusová vystoupení přitahují svou pestrostí a rozmanitostí již celá staletí. Představují fascinující svět plný neočekávaných okamžiků. Jsou místem, kde je v přímém kontaktu staré a nové, krásné a ošklivé, vysoce umělecky ceněné a pokleslé. V prostoru plném světel, zvuků a vůní, kde na malou chvíli může čas plynout všemi směry. V oblasti, kde v nepopsatelných momentech dochází k porušování optických a gravitačních zákonů, mezi všemi těmi kočovnými umělci, je jednotícím prvkem a hlavním smyslem maximálně zabavit diváka.

Výběr ze sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie představí návštěvníkovi kolekci obrazů, kreseb, grafiky, plastiky a také keramiky. Soubor, který čítá více jak padesát uměleckých předmětů od 18. století přes postmodernu až po konec 20. století, nabídne poutavý pohled do způsobu života lidí stěhujících se soustavně z jednoho místa na jiné za účelem produkce zábavných atrakcí a obživy. Na výstavě budou zastoupena umělecká díla od Adolfa Borna, Bedřicha Stefana, Bohumila Dobiáše, Bohuslava Reynka, Františka Grosse, Františka Hudečka, Františka Tichého, Jana Kodeta, Josefa Čapka, Karla Teigeho, Oresta Dubaye a mnoha dalších.

David Kubec a Miroslav Růžička, kurátoři výstavy