04.09.2021 - 20.11.2021

Srdečně Vás zveme na výstavu Dobrý ročník, která se koná  od 6. září do 20. listopadu 2021 v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni.
Výstava prací skupiny absolventů ročníku 1972-76 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě představí ukázky tohoto uměleckého řemesla.
Svou tvůrčí činnost představí čtrnáct absolventů výtvarného ročníku 1972-76 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.
Profesní kariéry vystavujících se od absolutoria v roce 1976 v oblasti tvůrčí činnosti vyvíjely různými směry a tak exponáty prezentují podstatnou měrou nejen různé obory zpracování skla, ale i další druhy uměleckořemeslných realizací a tvůrčích aktivit, blízkých naturelu jednotlivých autorů. Návštěvník má tak možnost se seznámit se skleněnými objekty, artefakty z oblasti užitého umění, ukázkami uměleckého řemesla, fotografiemi a malbou. Tvůrčí všestrannost vystavujících je dána především tím, že systém sklářského vzdělávání v České republice je i dnes světově unikátní
a připravuje nejen umělecky erudované sklářské odborníky.
 Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy v sobotu 4.září od 14 hodin.