02.04.2019
18.30–20.00

Zveme vás na přednášku Návrat šelem do české krajiny, která se uskuteční v úterý 2. dubna v 18.30 v Domě Štěpánka Netolického.

S přínosy a úskalími návratu velkých šelem do naší přírody seznámí veřejnost Josefa Volfová a Miroslav Kutal. Druhá část přednášky bude věnována vlkům, jejichž výskyt na jihu Třeboňska vzbuzuje v současnosti řadu otázek, emocí i obav.

Přednášku pořádáme ve spolupráci s Místní skupinou Hnutí DUHA Olomouc, která se problematice velkých šelem věnuje již od roku 1995. Od roku 2002 organizuje terénní monitoring velkých šelem v Beskydech (tzv. vlčí hlídky) a zabývá se mnoha dalšími souvisejícími aktivitami, především osvětou a vzděláváním veřejnosti, ochranou migračních koridorů a biotopů šelem, tvorbou studií, navazováním spolupráce s myslivci a lesníky či zapojováním veřejnosti do ochrany šelem.

Přednáška je ke dni 30.03.2019 OBSAZENA!