15.05.2018
19:00

Zajímáte se o problematiku změn klimatu? Uvažovali jste už někdy nad tím, jaký vliv na tento problém mají koncentrace oxidu uhličitého? Chcete na toto téma slyšet odborníka na slovo vzatého?

Se zajímavými výsledky měření, která probíhají v rámci výzkumu na Mokrých loukách u Třeboně, nás seznámí Jiří Dušek z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Během přednášky si také ukážeme, jak se koncentrace CO2 měří, a zjistíme její hodnotu přímo v přednáškové místnosti.

Přednáška je součástí projektu Krajina a lidé –interpretace přírodního dědictví CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz