13.10.2018
14.00

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Proměny vnímání (Wahrnehmung) a konstrukce (Wahrgebung) tvaru těla ryb – od lovecké magie k růstovému modelu, která se uskuteční bezprostředně po vernisáži výstavy Barbary Ritterbusch Nauwerck.  Při této příležitosti bude také představena stejnojmenná publikace autorky, která poprvé vychází v českém překladu. Přednáška bude v němčině, tlumočená do češtiny.

Anotace přednášky
Většinou se na ně díváme ze strany – vidíme je dvojrozměrně. Nejdříve si všimneme jejich tvaru, zařadíme je podle jejich délky, šířky a proporcí. Poté naši pozornost zaujme jejich zbarvení: nejdříve na hřbetu, pak na břiše. Dále následují jednotlivé znaky, jako jsou šupiny, ploutve, oči, ústa. Tímto způsobem se podle psychologie vizuálního vnímání chovají naše oči a mozek.

Díváme se na ryby především jako na dvoudimenzionální tvory. To hraje důležitou roli ve způsobu, jakým s nimi zacházíme a jaký význam jim přisuzujeme v obrazu i v textu. A je to také důvodem, proč lidé znázorňují podobu ryby abstraktním způsobem. Ryba se může stát znakem, symbolem, jako například v křesťanské náboženské společnosti, kde symbolizuje sounáležitost křesťanů. Tímto způsobem dostává podoba ryby význam, který dalece přesahuje naše smyslové vnímání. Člověk jí dává nový obsah, vlastní pravdu a ona se tak stává předmětem konstrukce. Má svůj specifický význam v náboženství, umění, ve vědě, filozofii i ve společnosti. V tom spočívá svoboda, která je lidem vlastní nejméně již 15 000 let.