28.01.2019
19.00–20.30

Etnografická přednáška o zaniklé vsi jižního Třeboňska a životě na česko-rakouském pomezí. Mgr. Daniel Veith bude vyprávět o lesních řemeslech, o těžbě rašeliny, košíkářství a o způsobu života na českorakouském pomezí.