19. ledna 2022 uplyne pět století ode dne, kdy rybníkář Štěpánek Netolický vyženil dům na náměstí. Město Třeboň, Státní oblastní archiv v Třeboni a Rybářství Třeboň vás zvou do Domu Štěpánka Netolického na slavnostní setkání u příležitosti 500. výročí Štěpánkovy svatby s Dorotou Lukšovou.